Digitalt Content Design
SKOLUPPGIFT
Steg ett i uppgiften var att hitta på en fiktiv festival och skapa en logotype och en digital annons.
Under nästa kursmoment designade jag wireframes och en klickbar prototyp av festivalens webbsida, responsiv för desktop och mobil.
PROGRAM
Illustrator
XD
Back to Top