Grafisk formgivning & infografik
LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Under våren 2023 när jag gjorde min LIA-praktik på Länsstyrelsens kommunikationsavdelning gjorde jag bland annat en folder för forskningprojektet LIFE Lophelia. Jag kom med idéer, förslag på innehåll och upplägg och biologer försåg mig med faktatexter som vi sedan bearbetade tillsammans. 
Back to Top