Infografik
VÄRLDSNATURFONDEN WWF
Sedan några år tillbaka producerar jag informationsgrafik till Världsnaturfonden.
Artikelförfattaren förser mig med faktatexter som jag utgår från för att skapa intresseväckande och informativa uppslag till medlemstidningen WWF Magasin.
Här är ett urval av uppslagen.

Back to Top